شاهرخ شهنازی: ورزش ایران در المپیک ها فراز و فرود زیادی داشته است

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، در ادامه دومین نشست بازخوانی چهل سال ورزش پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهرخ شهنازی گفت: در بحث المپیک فراز و فرودهای زیادی داشتیم. با یک عدد رشد را عنوان می کنم.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب ٢٣ مدال و بعد از انقلاب ٩٣ مدال از حضور در میادین المپیک گرفتیم البته که باید شرایط حضور و میزان جمعیت را هم لحاظ کرد. اما تعداد مدال های کسب شده در چهل سال نشان می دهد تلاش های زیادی صورت گرفته است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین به گستره شدن تعداد رسانه ها اشاره کرد و گفت: اگر فعالیتی نباشد این تعداد رسانه شکل نمی گرفت. رسانه از ارکان اصلی به حساب می آیند.

شهنازی در مورد دلیل محدودیت تعداد رشته های مدال آور در میادین المپیکی گفت: در المپیک ها تعداد رشته های محدودی موفق به مدال شده اند اما در بازی های آسیایی تعداد مدال اوران خیلی بیشتر بوده است. این موضوع در کل به ارزیابی از وضعیت رشته ها و برنامه ریزی برای آنها باز می گردد. در همه برنامه ها یک نگاه ٢٠-١٥ ساله وجود دارد. در کل برای اینکه تعداد رشته های مدال آور را از این محدودیت خارج کنیم نیازمند برنامه منسجم و بلندمدت هستیم. اینکه در کوتاه مدت بخواهیم در یک رشته به نتیجه برسیم، امکان پذیر نیست.

منبع: مهر