مبارزه محلی گرجستان بعنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شد

چیدائوبا مبارزه محلی گرجستان بعنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شد.

به گزارش شبکه لحظه ، در جلسه ای که روز شنبه گذشته در جزیره موریس برگزار شد، سازمان جهانی یونسکو چیدائوبا (Chidaoba) کشتی محلی کشور گرجستان را جزء میراث فرهنگی جهان قرار داد.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحدد (یونسکو) جهت جلب توجه جهانی به دانش سنتی و آداب جوامع میراث فرهنگی جهانی را ثبت می کند و قبل از این نیز کشتی محل ترکیه (Kırkpınar) در میراث جهانی قرار گرفته بود.