مدعیان تیم ملی تکواندو در میدان انتخابی

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو با حضور ۷۶۳ تکواندوکار به مدت چهار روز برگزار خواهد شد. با نگاهی به لیست نفرات ثبت نام کننده مشخص شد که اغلب نفراتی که پیش از این سابقه حضور در اردو و یا ترکیب تیم ملی را داشته اند نیز ثبت نام کرده اند و تقریبا هیچ مدعی از قلم نیفتاده است.

اما طبق برنامه چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه در روز نخست این مسابقات تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۷۴- کیلوگرم به رقابت می پردازند. در وزن ۵۸- کیلوگرم ۱۳۲ تکواندوکار ثبت نام کرده اند که غیر از آرمین هادپور که به دلیل کسب مدال طلای گرندپری از حضور در این مسابقات معاف است سایر مدعیان حاضر هستند. محمد کاظمی، ابراهیم صفری، هادی تیران و محمد حسن پلنگ افکن از جمله این مدعیان هستند. البته شاید هادی پور در مسابقات قهرمانی جهان در وزن ۵۴- کیلوگرم مبارزه کند. 

در وزن ۷۴- کیلوگرم نیز ۸۴ نفر ثبت نام کرده اند که مهدی جلالی، رامین حسین زاده، سید احمد خسروفر، علیرضا علیاری و عارف فرشاد مهر از جمله چهره های شاخص این وزن می باشند.

پنجشنبه ۱۳ دی ماه و در روز دوم این رقابتها ۱۸۶ تکواندوکار در دو وزن ۶۸- کیلوگرم و ۸۰- کیلوگرم به روی «شی هاپ چانگ» می روند. در وزن چهارم یا همان ۶۸- کیلوگرم ۱۲۷ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت که ابوالفضل یعقوبی غایب بزرگ این وزن محسوب می شود. امیرمحمد بخشی و سینا بهرامی مهمترین مدعیان این وزن هستند که نامشان در لیست دیده می شود.

در وزن ۸۰- کیلوگرم ۵۹ تکواندوکار مبارزه می کنند که امیرحسین امیدی و عرفان ناظمی جدی ترین مدعیان می باشند. 

در روز سوم این مسابقات جمعه ۱۴ دی ماه تکواندوکاران اوزان ۶۳- کیلوگرم و ۸۷+ کیلوگرم برای حضور در اردوی تیم ملی به رقابت می پردازند. در وزن سوم یا همان ۶۳- کیلوگرم که میرهاشم حسینی به دلیل مدال نقره گرندپری از حضور در مسابقات معاف است، فرزان عاشورزاده، سروش احمدی، عرفان عسگری و عرفان مرادی ثبت نام کرده اند. در این وزن ۱۳۸تکواندوکار حضور دارند. 

در وزن ۸۷+ کیلوگرم ۴۲ تکواندوکار ثبت نام کرده اند. در این وزن سجاد مردانی با برنز مرحله نهایی گرندپری از شرکت در مسابقات معاف است. سعید رجبی که گفته می شد در وزن هفتم مبارزه می کند، از کم کردن وزن منصرف شده و بازهم در وزن هشتم پیکار می کند. سیاوش فخرایی، حسین قربان زاده و فرشاد قیاس شندی از دیگر مدعیان این وزن می باشند. 

شنبه ۱۵ دی ماه در روز پایانی هم رقابتهای اوزان اول و هفتم برگزار می شود.  وزن ۵۴- کیلوگرم با ۱۴۰ تکواندوکار شلوغترین وزن است. در وزن هفتم نیز ۳۹ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت. مهدی خدابخشی و عرفان ناظمی از جدی ترین مدعیان این وزن هستند. 

علاوه بر آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی و سجاد مردانی، علی اشکوریان و محمدعلی خسروی نیز به دلیل کسب مدال طلای المپیک جوانان بدون حضور در این رقابتها به اردوی آماده سازی راه پیدا کرده اند. ضمن اینکه در پایان این رقابتها نفرات اول و دوم و منتخبان کادرفنی به اردوی تیم ملی راه پیدا می کنند.

۵۰ هزارتومان هزینه ثبت نام
فدراسیون تکواندو برای برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی عنوان آزاد کشوری را انتخاب کرده و از هر تکواندوکار ۵۰ هزار تومان هزینه ثبت نام اخذ کرده است. شاید این هزینه برای تکواندوکاران تهرانی یا حتی استان البرز هزینه معقولی باشد، ولی برای تکواندوکارانی که از شهرستانهای دور رنج سفر به تهران را به امید حضور در اردوی تیم ملی به جان می خرند، با احتساب هزینه رفت و آمد، تغذیه و خوابگاه، هزینه سنگینی می شود. 

این را قبول داریم که هزینه برگزاری مسابقات بالا است و شاید دو برابر مبلغی که فدراسیون از تکواندوکاران گرفته، باید هزینه شود ولی اگر قرار است مسابقات انتخابی باشد و نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت شوند، فدراسیون باید از صفر تا ۱۰۰ یعنی از همین مسابقات انتخابی مرحله اول هزینه های موفقیت تیم ملی در مسابقات مورد هدف را پرداخت نکند. چه بسا خیلی از مدعیان و شایسته به دلیل همین هزینه های بالا توان سفر به تهران و حضور در مسابقات را نداشته باشند و شاید هم شب را تا صبح در مکانهایی چون … سر کنند. 

رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو با حضور ۷۶۳ تکواندوکار به مدت چهار روز برگزار خواهد شد. با نگاهی به لیست نفرات ثبت نام کننده مشخص شد که اغلب نفراتی که پیش از این سابقه حضور در اردو و یا ترکیب تیم ملی را داشته اند نیز ثبت نام کرده اند و تقریبا هیچ مدعی از قلم نیفتاده است.

اما طبق برنامه چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه در روز نخست این مسابقات تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۷۴- کیلوگرم به رقابت می پردازند. در وزن ۵۸- کیلوگرم ۱۳۲ تکواندوکار ثبت نام کرده اند که غیر از آرمین هادپور که به دلیل کسب مدال طلای گرندپری از حضور در این مسابقات معاف است سایر مدعیان حاضر هستند. محمد کاظمی، ابراهیم صفری، هادی تیران و محمد حسن پلنگ افکن از جمله این مدعیان هستند. البته شاید هادی پور در مسابقات قهرمانی جهان در وزن ۵۴- کیلوگرم مبارزه کند. 

در وزن ۷۴- کیلوگرم نیز ۸۴ نفر ثبت نام کرده اند که مهدی جلالی، رامین حسین زاده، سید احمد خسروفر، علیرضا علیاری و عارف فرشاد مهر از جمله چهره های شاخص این وزن می باشند.

پنجشنبه ۱۳ دی ماه و در روز دوم این رقابتها ۱۸۶ تکواندوکار در دو وزن ۶۸- کیلوگرم و ۸۰- کیلوگرم به روی «شی هاپ چانگ» می روند. در وزن چهارم یا همان ۶۸- کیلوگرم ۱۲۷ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت که ابوالفضل یعقوبی غایب بزرگ این وزن محسوب می شود. امیرمحمد بخشی و سینا بهرامی مهمترین مدعیان این وزن هستند که نامشان در لیست دیده می شود.

در وزن ۸۰- کیلوگرم ۵۹ تکواندوکار مبارزه می کنند که امیرحسین امیدی و عرفان ناظمی جدی ترین مدعیان می باشند. 

در روز سوم این مسابقات جمعه ۱۴ دی ماه تکواندوکاران اوزان ۶۳- کیلوگرم و ۸۷+ کیلوگرم برای حضور در اردوی تیم ملی به رقابت می پردازند. در وزن سوم یا همان ۶۳- کیلوگرم که میرهاشم حسینی به دلیل مدال نقره گرندپری از حضور در مسابقات معاف است، فرزان عاشورزاده، سروش احمدی، عرفان عسگری و عرفان مرادی ثبت نام کرده اند. در این وزن ۱۳۸تکواندوکار حضور دارند. 

در وزن ۸۷+ کیلوگرم ۴۲ تکواندوکار ثبت نام کرده اند. در این وزن سجاد مردانی با برنز مرحله نهایی گرندپری از شرکت در مسابقات معاف است. سعید رجبی که گفته می شد در وزن هفتم مبارزه می کند، از کم کردن وزن منصرف شده و بازهم در وزن هشتم پیکار می کند. سیاوش فخرایی، حسین قربان زاده و فرشاد قیاس شندی از دیگر مدعیان این وزن می باشند. 

شنبه ۱۵ دی ماه در روز پایانی هم رقابتهای اوزان اول و هفتم برگزار می شود.  وزن ۵۴- کیلوگرم با ۱۴۰ تکواندوکار شلوغترین وزن است. در وزن هفتم نیز ۳۹ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت. مهدی خدابخشی و عرفان ناظمی از جدی ترین مدعیان این وزن هستند. 

علاوه بر آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی و سجاد مردانی، علی اشکوریان و محمدعلی خسروی نیز به دلیل کسب مدال طلای المپیک جوانان بدون حضور در این رقابتها به اردوی آماده سازی راه پیدا کرده اند. ضمن اینکه در پایان این رقابتها نفرات اول و دوم و منتخبان کادرفنی به اردوی تیم ملی راه پیدا می کنند.

۵۰ هزارتومان هزینه ثبت نام
فدراسیون تکواندو برای برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی عنوان آزاد کشوری را انتخاب کرده و از هر تکواندوکار ۵۰ هزار تومان هزینه ثبت نام اخذ کرده است. شاید این هزینه برای تکواندوکاران تهرانی یا حتی استان البرز هزینه معقولی باشد، ولی برای تکواندوکارانی که از شهرستانهای دور رنج سفر به تهران را به امید حضور در اردوی تیم ملی به جان می خرند، با احتساب هزینه رفت و آمد، تغذیه و خوابگاه، هزینه سنگینی می شود. 

این را قبول داریم که هزینه برگزاری مسابقات بالا است و شاید دو برابر مبلغی که فدراسیون از تکواندوکاران گرفته، باید هزینه شود ولی اگر قرار است مسابقات انتخابی باشد و نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت شوند، فدراسیون باید از صفر تا ۱۰۰ یعنی از همین مسابقات انتخابی مرحله اول هزینه های موفقیت تیم ملی در مسابقات مورد هدف را پرداخت نکند. چه بسا خیلی از مدعیان و شایسته به دلیل همین هزینه های بالا توان سفر به تهران و حضور در مسابقات را نداشته باشند و شاید هم شب را تا صبح در مکانهایی چون … سر کنند. 

رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو با حضور ۷۶۳ تکواندوکار به مدت چهار روز برگزار خواهد شد. با نگاهی به لیست نفرات ثبت نام کننده مشخص شد که اغلب نفراتی که پیش از این سابقه حضور در اردو و یا ترکیب تیم ملی را داشته اند نیز ثبت نام کرده اند و تقریبا هیچ مدعی از قلم نیفتاده است.

اما طبق برنامه چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه در روز نخست این مسابقات تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۷۴- کیلوگرم به رقابت می پردازند. در وزن ۵۸- کیلوگرم ۱۳۲ تکواندوکار ثبت نام کرده اند که غیر از آرمین هادپور که به دلیل کسب مدال طلای گرندپری از حضور در این مسابقات معاف است سایر مدعیان حاضر هستند. محمد کاظمی، ابراهیم صفری، هادی تیران و محمد حسن پلنگ افکن از جمله این مدعیان هستند. البته شاید هادی پور در مسابقات قهرمانی جهان در وزن ۵۴- کیلوگرم مبارزه کند. 

در وزن ۷۴- کیلوگرم نیز ۸۴ نفر ثبت نام کرده اند که مهدی جلالی، رامین حسین زاده، سید احمد خسروفر، علیرضا علیاری و عارف فرشاد مهر از جمله چهره های شاخص این وزن می باشند.

پنجشنبه ۱۳ دی ماه و در روز دوم این رقابتها ۱۸۶ تکواندوکار در دو وزن ۶۸- کیلوگرم و ۸۰- کیلوگرم به روی «شی هاپ چانگ» می روند. در وزن چهارم یا همان ۶۸- کیلوگرم ۱۲۷ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت که ابوالفضل یعقوبی غایب بزرگ این وزن محسوب می شود. امیرمحمد بخشی و سینا بهرامی مهمترین مدعیان این وزن هستند که نامشان در لیست دیده می شود.

در وزن ۸۰- کیلوگرم ۵۹ تکواندوکار مبارزه می کنند که امیرحسین امیدی و عرفان ناظمی جدی ترین مدعیان می باشند. 

در روز سوم این مسابقات جمعه ۱۴ دی ماه تکواندوکاران اوزان ۶۳- کیلوگرم و ۸۷+ کیلوگرم برای حضور در اردوی تیم ملی به رقابت می پردازند. در وزن سوم یا همان ۶۳- کیلوگرم که میرهاشم حسینی به دلیل مدال نقره گرندپری از حضور در مسابقات معاف است، فرزان عاشورزاده، سروش احمدی، عرفان عسگری و عرفان مرادی ثبت نام کرده اند. در این وزن ۱۳۸تکواندوکار حضور دارند. 

در وزن ۸۷+ کیلوگرم ۴۲ تکواندوکار ثبت نام کرده اند. در این وزن سجاد مردانی با برنز مرحله نهایی گرندپری از شرکت در مسابقات معاف است. سعید رجبی که گفته می شد در وزن هفتم مبارزه می کند، از کم کردن وزن منصرف شده و بازهم در وزن هشتم پیکار می کند. سیاوش فخرایی، حسین قربان زاده و فرشاد قیاس شندی از دیگر مدعیان این وزن می باشند. 

شنبه ۱۵ دی ماه در روز پایانی هم رقابتهای اوزان اول و هفتم برگزار می شود.  وزن ۵۴- کیلوگرم با ۱۴۰ تکواندوکار شلوغترین وزن است. در وزن هفتم نیز ۳۹ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت. مهدی خدابخشی و عرفان ناظمی از جدی ترین مدعیان این وزن هستند. 

علاوه بر آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی و سجاد مردانی، علی اشکوریان و محمدعلی خسروی نیز به دلیل کسب مدال طلای المپیک جوانان بدون حضور در این رقابتها به اردوی آماده سازی راه پیدا کرده اند. ضمن اینکه در پایان این رقابتها نفرات اول و دوم و منتخبان کادرفنی به اردوی تیم ملی راه پیدا می کنند.

۵۰ هزارتومان هزینه ثبت نام
فدراسیون تکواندو برای برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی عنوان آزاد کشوری را انتخاب کرده و از هر تکواندوکار ۵۰ هزار تومان هزینه ثبت نام اخذ کرده است. شاید این هزینه برای تکواندوکاران تهرانی یا حتی استان البرز هزینه معقولی باشد، ولی برای تکواندوکارانی که از شهرستانهای دور رنج سفر به تهران را به امید حضور در اردوی تیم ملی به جان می خرند، با احتساب هزینه رفت و آمد، تغذیه و خوابگاه، هزینه سنگینی می شود. 

این را قبول داریم که هزینه برگزاری مسابقات بالا است و شاید دو برابر مبلغی که فدراسیون از تکواندوکاران گرفته، باید هزینه شود ولی اگر قرار است مسابقات انتخابی باشد و نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت شوند، فدراسیون باید از صفر تا ۱۰۰ یعنی از همین مسابقات انتخابی مرحله اول هزینه های موفقیت تیم ملی در مسابقات مورد هدف را پرداخت نکند. چه بسا خیلی از مدعیان و شایسته به دلیل همین هزینه های بالا توان سفر به تهران و حضور در مسابقات را نداشته باشند و شاید هم شب را تا صبح در مکانهایی چون … سر کنند. 

منبع: مهر