مرادی در رده 102 ماراتن جهان

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، رنکینگ دوومیدانی کاران در سال 2019 مشخص شد و محمدجعفر مرادی، دونده ماراتن کشورمان که در مسابقه ماراتن عمان حاضر شده بود، به عنوان نخستین دوومیدانی کار ایرانی در سال 2019 وارد رنکنیگ جهانی شد.

مرادی در حال حاضر در رده 102 جهان در بخش ماراتن قرار دارد.

هنوز دوومیدانی کار دیگری از ایران در سال 2019 در رقابت بین المللی حاضر نشده است.

منبع: فارس