مصاحبه حسن الذوادی با بین اسپورت: شمارش معکوس برای جام جهانی 2022

به گزارش شبکه لحظه:

حسن الذوادی دبیر کمیته عالی پروژه‌ها و میراث جام جهانی 2022 معتقد است علیرغم معضلات سیاسی مداوم در شورای همکاری خلیج فارس، درهای جام جهانی 2022 به روی همه باز است.

الذوادی در گفتگو با خبرنگاران بین اسپورت در خصوص پیشرفت زیرساخت های جام جهانی 2022  و چاش هایی که در رابطه با برگزاری این مسابقات به بهترین نحو ممکن دارند سخن گفت و اظهار کرد جام جهانی 2022 متعلق به همه جهان عرب است.

او در ادامه گفت که قطر در خصوص مشارکت حقوق میزبانی کاملا شفاف است و نمی خواهد خلاف میل فیفا عمل کند:

“قصد ما از ابتدا این بود که ملت های دیگر را نیز در نظر بگیریم. چنین فرصتی یک بار برای منطقه پیش می آید و نباید از دست برود. ملت های این منطقه شور فوتبال دارند و فوتبال را زندگی می کنند و نفس می کشند. امیدواریم سایر ملت های منطقه در برگزاری این رویداد مهم به ما بپیوندند.”

 

منبع:سایت بین اسپورت

مترجم: نسرین صحیحی