معرفی تیم کلمبیا – کوپا آمریکا 2019

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه؛ تیم ملی کلمبیا در سال های اخیر رشد قابل توجهی را در صحنه های بین المللی نشان داده است.

این تیم توانسته در چهار تورنمنت اخیری که در آن شرکت داشته به مرحله حذفی راه پیدا کند.