موافقت با درخواست مظاهری؛ حسینی به تیم ملی دعوت شد

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، در پی درخواست رشید مظاهری از کادر فنی تیم‌ ملی، با درخواست وی موافقت شد.

مظاهری به دلیل مشکلات شخصی از کادر فنی تیم ملی خواسته بود در اردوی مربوط به دیدار دوستانه مقابل سوریه و کره جنوبی حضور پیدا نکند.

همچنین سیدحسین‌ حسینی از سوی کادر فنی به اردوی ملی پوشان برای دیدارهای دوستانه مقابل سوریه و کره جنوبی فراخوانده شد.

منبع: فارس