نخستین تمرین ملی پوشان امید در دو گروه برگزار شد

نخستین تمرین گروه دوم بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال امید که شامل بر 42 بازیکن است از ساعت 10 صبح روز سه شنبه در زمین چمن ورزشگاه خیریه عمل آغاز شد.
به گزارش شبکه لحظه و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، با توجه به تعداد نفرات حاضر در این اردو و به تشخیص سرمربی تیم ملی امید ، بازیکنان در دو گروه تمرینات خود را پشت سر می گذارند.
بر این اساس تمرین گروه اول از ساعت 10 الی 11:30 دقیقه صبح برگزار شد و نفرات گروه دوم از ساعت 11:30 تمرین خود را در همین محل آغاز می کنند.
بخش ابتدایی تمرین روز سه شنبه به کارهای ترکیبی و تمرین ویژه حفظ توپ اختصاص داشت و در بخش پایانی ، اعضای کادر فنی عملکرد بازیکنان را در یک بازی درون تیمی زیر نظر قرار دادند.