پنجمین کلین شیت آسیایی بیرانوند و دوازدهمین کلین شیت ایران

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، سابقه دیدارهای ایران و چین در سطح ملی به سال ۱۳۵۵ باز می‌گردد و از آن تاریخ تاکنون دو تیم ۲۵ بار با یکدیگر دیدار داشته‌اند. 

در ۱۱ بازی از ۲۵ بازی گذشته، تیم ملی ایران دروازه‌اش را بر روی مهاجمان چین بسته نگه داشته است و در صورتی که بیرانوند در بازی امشب کلین شیت‌هایش را تداوم بخشد، دوازدهمین کلین شیت ایران مقابل چین در تاریخ دیدارهای دو تیم رقم خواهد خورد.

در این صورت، پنجمین کلین شیت پی‌درپی بیرانوند در جام ملتهای آسیا نیز ثبت می‌شود تا سنگربان تیم ملی کشورمان به سمت ثبت یک رکورد منحصر به فرد در این مسابقات پیش برود.

دیدارهای قبل دو تیم که به کلین شیت تیم ملی ایران منتهی شده به شرح زیر است:

ایران ۲ چین صفر۲۱/۳/۱۳۵۵ورزشگاه آزادیجام ملتهای آسیا
ایران ۲ چین صفر۱۳۹۳/۹/۱۲سنگاپورجام ملتهای آسیا
ایران ۴ چین صفر۱۳۶۳/۱۱/۴هندجام جواهر لعل نهرو
ایران ۳ چین صفر۱۳۶۷/۹/۲۶قطرجام ملتهای آسیا
ایران صفر چین صفر۱۳۶۷/۲/۷چینبازی دوستانه
ایران یک چین صفر۱۳۷۷/۹/۲۵تایلندبازیهای آسیایی
ایران ۴ چین صفر۱۳۷۹/۱۰/۳۰تهرانجام تمدنها
ایران ۲ چین صفر۱۳۸۷/۹/۲۹عمانمسابقات ۴ جانبه
ایران ۲ چین صفر۱۳۸۹/۶/۱۲چینبازی دوستانه
ایران صفر چین صفر۱۳۹۵/۶/۱۶چینمقدماتی جام جهانی
ایران یک چین صفر۱۳۹۶/۱/۸تهرانمقدماتی جام جهان

منبع: مهر