کسر از حقوق دو مدیر شناخته شده سازمان لیگ؛ ضرر یک میلیونی به خاطر بی انضباطی در ورود و خروج!

کسر از حقوق دو نفر از  مدیران شناخته شده سازمان لیگ در این ماه اختلافات زیادی را در این مجموعه به وجود آورده است.


به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه لحظه ،   حیدربهاروند نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ برای بعد از اینکه اطلاعاتی درباره تاخیر همیشگی برخی مدیران در سازمان لیگ بر سر پست خود به دست آورد،‌ به مسوول اداری سازمان لیگ دستور داده تا بررسی دقیقی نسبت به ورود و خروج چند مدیر داشته باشد.

شنیده می شود که برخی ازمدیران با توجه به بی توجهی هایی که به رفت و آمد آنها با توجه به نفوذ وتاثیرگذاری که در این مجموعه داشتند در اکثر روزها بعد از ساعت 10 صبح در محل کارخود حاضر می‌شدند و همین مساله مشکلاتی را در سیستم اداری سازمان لیگ ایجاد کرده بود.

به همین ترتیب حیدربهاروند دستورالعملی را به تمام کارمندان ابلاغ کرد که نفر به نفر کارمندان سازمان لیگ باید ساعت ورود و خروج خود در این مجموعه را ثبت کنند. در نهایت نتیجه این اتفاق و بررسی مدیر اداری مشخص کرد که دو نفر از مدیران شناخته شده سازمان لیگ درطول ماه کسری ساعت دارند و به همین ترتیب طبق محاسبات حقوقی انجام شده نزدیک به یک میلیون تومان طبق دستور بهاروند در این ماه از حقوق هر کدام از آنها کسر شد که همین مساله اعتراض و دلخوری آقایان مدیر را به همراه داشته است.

حتی شنیده می‌شود که یکنفر از آنها تهدید به استعفا هم کرده بود ولی بهاروند تاکید زیادی بر رعایت اموراداری داشته است و دستور داده این سیستم سخت گیرانه هم چنان ادامه داشته باشد تاهمه نظم و انضباط اداری را رعایت کنند و راس ساعت 8 صبح در محل کار خود حاضر شوند. در غیر این صورت باز هم از حقوق آنها کسر و در صورت تکرار،‌ زمینه قطع همکاری با آنها فراهم شود.