گزارش تمرین استقلال

به گرازش خبرنگار شبکه لحظه تمرین امروز استقلال در زمین چمن سازمان صنایع دفاع برگزار شد .

تمرین امروز استقلال با صحبت های شفر آغاز شد و بعد از گرم کردن و دویدن دور زمین بازیکنان به بازی آقا وسط پرداختند.در مرحله بعد گروهی از بازیکنان به پرس در زمین کوچک پرداختند.پژمان منتظری امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد.سپس بازیکنان در گروه های مختلف به تنیس فوتبال پرداختند .

فوتبال درون تیمی مرحله بعد از تمرینات استقلال را بود که شفر در میانه زمین نظاره گر کار شاگردانش بود.

امیر حسین فتحی با حضور در محل تمرین با کادر فنی و بازیکنان به گفتگو پرداخت .

ساعت 13 با سوت شفر تمرین استقلال به پایان رسید.