۱۷ دی ماه به نام روز پیشکسوتان ورزش نامگذاری می‌شود

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، با پیشنهاد صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و با موافقت مسعود سلطانی‌فر ، ۱۷ دی ماه به نام روز “پیشکسوتان ورزش” در شورای فرهنگ عمومی کشور  به عنوان پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان مطرح می‌شود.

هدف از نامگذاری این روز  گرامیداشت مقام و جایگاه پیشکسوتان ورزش و تحکیم جایگاه بزرگان  و  بزرگداشت قهرمانان و ارزش‌ها و تحکیم پیوندهای دینی، فرهنگی، اجتماعی در جامعه است.

منبع: ایسنا